Priser

         
Fasta månadsavgifter hunddagis från 1 februari 2017 
Öppet måndag till fredag 07.00-19.00


Man betalar för platsen, inte för hur mycket hunden är på dagis.
 
Heltid:     4-5 dgr/vecka                           3 500:-/mån
 
Enstaka dagar/timmar  och veckor
 
Inskolning               175:-/dag
Enstaka dagar        420:-/dag
Enstaka veckor    2100:-/vecka
Hundparkering 1 – 4 timmar vardagar                70:-/timme
Hundparkering lördag, söndag samt röd dag    125: -/timme
 
Alla fasta platser har 1 inskolningsvecka samt 2 kalender månader i uppsägningstid.
Månadsavgiften skall betalas till vårt Plusgiro: 538599-2 senast den 27:e varje månad i förskott.
Ingen faktura skickas ut.
_________________________________________________________________

VI TAR EJ EMOT SWICH, KONTOKORT ELLER KONTANTER.
Inackordering skall betalas i förskott till vårt Plusgiro: 538599-2.     
 
Hundpensionat 2018
 
Enstaka dygn samt längre visstelse, minst 4 dygn för hundar som ej går på dagis fr.o.m 180601.

500:-/dygn t.o.m. dygn 14, dygn 15 och framåt 450:-/dygn.
 
Avbokning som sker mindre än 1 vecka innan ankomstdag debiteras
fullt ut, och vid mindre än 2 veckor innan debiteras halva bokningen.
 
Har du fler hundar så får du rabatt.
Rabatten varierar beroende på antal hundar.
 
Mat (torrfoder) ingår under vistelsen, men det går naturligtvis
bra att ta med sig egen. Detta ger dock inget avdrag på priset.